11-ackord

11-ackorden adderar en ytterligare ton till 9-ackordet. Den extra tonen är elva steg från grundtonen och i exemplet C11 blir det tonen F på nästa oktav.

11 ackord

11 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från G11 och C11 och flyttar greppet ett steg uppåt blir ackordet G#11 respektive C#11. Därför behöver du bara lära dig dessa två grepp för att kunna spela samtliga 11- ackord - se bilden nedan som visar tonernas placering på gitarrens.
greppbräda 1
Genom att lära dig både greppen som syns på bilderna ovan kommer du vara flexibel när det gäller att spela på olika delar av greppbrädan. Grundtonen i båda ackorden finns på bassträngen, alltså på sjätte respektive femte strängen.