9-ackord

9-ackorden (nonaackorden) är femklanger som också innehåller den nionde tonen i skalan. I ett C9-ackord läggs alltså ett D till, den så kallade nonan. 9-ackordet är relativt ovanligt i pop-musik, men eftersom det ändå förekommer då och då är det bra att känna till. Vill du däremot spela funkig jazz är detta ett ackord som används ofta.

9 ackord

9 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från C9 och flyttar greppet ett steg uppåt får du ett C#9 och ännu ett steg blir D9. Det räcker alltså att du lär dig greppen för att sedan spela valfritt ackord - se bilden nedan som visar tonernas placering. Om du undrar varför det finns två grepp för samma ackord handlar det om att kunna vara flexibel och inte behöva använda alltför stora förflyttningar. Angående den andra versionen av ackordet C9 (8X89XX) är det en förenklad version av ackordet 8X89X10.
greppbräda
Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna för ett 9-ackord är ackordets rot basnoten och därför ska du till exempel utgå från femte bandet om du vill spela ett A9 ackord med basnoten på första bandet.

9 ackord moll

9 ackord moll

Precis som för dur-ackorden är även moll9-ackorden flyttbara. Det är lätt att komma ihåg dessa ackord om du studerat dur-ackorden innan. Enda skillnaden är att en ton flyttas ett steg, i båda fallet är det E som ändras till Eb.

Ackordföljd

En ackordföljd med mycket jazz över sig är denna:

Am9 - D9 - G9 - C9

För att spela ackordföljden med minsta möjliga förflyttningar används med fördel dessa ackordgrepp:

Am9 - 5X55XX
D9 - X54555
G9 - 3X34XX
C9 - X32333

Anmärkning

Om du sedan tidigare är ovan med ackord där strängar mellan andra fingrar inte ska spelas, som i fallet 5X55 till exempel. Det är lätt att missförstå och tro att ackordet måste slås an i två omgångar, på de strängar som omgärdar ett X. Det ska du dock inte göra utan knepet är att med ett angränsande finger tysta strängen genom att vidröra den lätt så att strängen blir en "död sträng" och ljuder utan ton.