diverse a-ackord

Olika A-ackord presenteras med diagram och fingergrepp. Nedan visas gitarrackorden Amaj9, Am9, A9.

Ackorddiagram

A-ackord
A add-ackord

Kommentar

Amaj9 - fingergreppet här kan se ut på flera sett, det går bland annat även att använda pek- och långfinger. Samma gäller för Am9.
Aadd11 - greppet som visas här är identiskt med A7sus4.

Se vanliga A-ackord.