diverse c-ackord

Olika C-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

C-ackord

Kommentar

C9 - Det går också att spela ackordet som X32333.

Se vanliga C-ackord.