diverse c-ackord

Olika C-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

C-ackord
C add-ackord

Kommentar

C9 - det går också att spela ackordet som X32333.
Cadd9 - innehåller samma toner som Cadd2 och dessa ackord är utbytbara med varandra i de flesta situationer.
Cadd11 - notera likheten med Csus4.

Se vanliga C-ackord.