öppna ackord

De mest använda ackorden av singer-songwriters är de öppna ackorden. Dessa ackord är dock vanliga i de flesta musikstilar. De kallas öppna ackord därför att några av strängarna inte är nedpressade men ändå ingår i ackordet. Förutom de bokstäver som visar nedan förekommer även Ciss, Diss, Fiss, Giss och Aiss, vilka är mindre vanliga som öppna ackord, men här finns en översikt.

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

C ackord

C-ackord

Se fler C-ackord.

Kommentar

C - se upp så att du inte tystar D-strängen med ringfingret. Ett tips är att placera fingret så att huden på fingertoppen nuddar den övre E-strängen och på så sätt dämpar denna, vilket gör anslaget mer fritt vid ackordspelet.
Cm - fingergreppet som visas på bilden är inte idealiskt och det rekommenderas att du väljer barréackordet i stället för det öppna ackordet. Samma gäller Cm7.

Exempel på ackordföljd

C - Em - Am - F - G - C