Ciss, diss, fiss, giss och aiss

Ciss, diss, fiss, giss och aiss skrivs ofta enligt förkortningarna C#, D#, F#, G# respektive A#. Att hålla reda på är också dess, ess, gess, ass och bess som skrivs med förkortningarna Db, Eb, Gb, Ab respektive Bb. C# och Db är samma ton, likaså är D# och Eb det och så vidare. Eftersom detta inte är en teoretisk genomgång utan en ackordöversikt nöjer vi oss att konstatera att så är fallet och infogar i stället att dessa ackord sällan spelas som öppna utan betydligt oftare som barréackord. Orsaken är att de öppna ackorden i dessa fall har rätt svåra grepp. Men vill du inte spela dem som barréackord visas här alternativ.

Ackordöversikt

C# / Db, D# / Eb, F# / Gb ackord
G# / Ab, A# / Bb ackord

Kommentar

C# / Db - basnoten är inte C# utan F. Ackordet på bilden består av noterna F, C#, G# och F.
A# / Bb - detta ackord är det enda som i formell mening är ett öppet ackord då D-strängen här spelas som öppen.