vilka ackord passar ihop?

Om man inte spelar en specifik låt utan bara improviserar med olika ackord kan det till en början vara svårt att hitta ackordföljder som låter bra. Insikt i musikteori och spelkänsla som ges i takt med erfarenhet är lösningen på detta dilemma.

Anvisningarna som följer ger dig en översikt av hur ackord kan struktureras utan att inveckla dig i några svåra teoretiska resonemang.

Ackordföljder

Det finns naturligt nog ackordföljder (sekvens av ackord) som är mer beprövade än andra. När man spelar olika ackord efter varandra märker man skillnad på hur bra de passar ihop.

Exempel på ackordföljder med extra stark samhörighet:

C - F - G
D - G - A
G - C - D
A - D - E

Grundtonerna för ackorden i dessa ackordföljder består alla av första, fjärde samt femte tonen i respektive durskala. Relationerna är alltså likadana mellan ackorden för samtliga sekvenser, detta innebär att du kan använda samma intervaller även med andra sammansättningar av ackord.

Exempel på ackordföljder med stark samhörighet:

C - Em - Am - F - G
G - Bm - Em - C - D

I dessa exempel har dur-ackorden kontrasterats med moll-ackord vars grundtoner är tredje respektive sjätte tonen i durskalan.

Exempel på ackordföljder med vag samhörighet:

D - F
E - G
G - Bb
A - C

Dessa är ackord där det följande ackordet inte ingår i samma tonart, men som ändå går att spela tillsammans. Ackordet F dur ingår till exempel inte i tonarten D, men kan ändå följa efter ett D dur utan att det låter fel.

Exempel på ytterligare ackordföljder:

Am - E - F - C

Denna sekvens utgår från en A moll-skala. Det andra ackordet har ändrats från Em till E.

C - E - F - G

Ackorden C, F och G har samtliga toner som ingår i C-skalan, däremot inte E som trots detta ofta fungerar bra som alternativ till Em.

Bm7 - E7 - Amaj7

Här har så kallade "färgningar" lagts till för att ge extra karaktär till ljudet.

Am - Am/G - G

Små detaljer i övergångarna som att infoga ett Am/G mellan Am och G räcker, särskilt om det spelas akustiskt, för att skapa effekter.

Detta var endast en kort genomgång för att ge några exempel som du kan överföra till valfri tonart. Även bekantskap med kvintcirkeln är bra i sammanhanget.

Kompletterande lärobok: Gitarrkomp, ackordspel från början