6-ackord

6-ackorden (sextackorden) är fyrklanger som utgörs av en treklang samt den sjätte tonen i skalan. I ett C6-ackord läggs alltså ett A till C-durackordet. Detsamma gäller att i ett Cm6-ackord läggs alltså ett A till C-mollackordet . Sextackord är inte särskilt vanliga i pop- och rockmusik, men relativt vanliga i jazz.

6 ackord

6 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från C6 eller F6 och flyttar greppen ett steg uppåt får du ett C#6 eller ett F#6. Flytta greppen ännu ett steg och det blir D6 och G6. Det räcker alltså att du lär dig ett av greppen för att sedan spela valfritt ackord.

6 ackord moll

moll 6 ackord

Precis som för 6-ackorden är även m6-ackorden flyttbara. I båda fallen presenteras dessa som barréackord. I det andra fallet används en annan basnot än grundtonen. Du kan använda samma grepp för alla ackord inom kategorin genom att flytta dessa uppåt på greppbrädan.