6-ackord

6-ackorden (sextackorden) är fyrklanger som utgörs av en treklang samt den sjätte tonen i skalan. I ett C6-ackord läggs ett A till C-durackordet. Ur teoretisk synpunkt är det inte fel att skriva maj6, men det brukliga är att bara skriva en sexa efter tonens bokstav, men det är inget dominant ackord. I ett Cm6-ackord läggs ett A till C-mollackordet. Sextackord är inte särskilt vanliga i pop- och rockmusik, men relativt vanliga i jazz.

6-ackord dur

6 ackord

De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du utgår från C6 eller F6 och flyttar greppen ett steg uppåt får du ett C#6 eller ett F#6. Flytta greppen ännu ett steg och det blir D6 och G6. Det räcker alltså att du lär dig ett av greppen för att sedan spela valfritt ackord.

Exempel på ackordföljd

G6 - F6 - Dm7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 7
C6 C   E   G A  
D6 D   F#   A B  
E6 E   G#   B C#  
F6 F   A   C D  
G6 G   B   D E  
A6 A   C#   E F#  
B6 B   D#   F# G#  

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5) och en sext (6).

6-ackord moll

moll 6 ackord

Precis som för 6-ackorden är även m6-ackorden flyttbara. I båda fallen presenteras dessa som barréackord. I det andra fallet används en annan basnot än grundtonen. Du kan använda samma grepp för alla ackord inom kategorin genom att flytta dessa uppåt på greppbrädan.

Mollsext-ackorden passar inte in i den naturliga skalan på grund av den sjätte tonen och låtar därför något dissonanta. I stället matchar ackorden tonerna i den melodiska mollskalan vars toner dock generellt inte lämpar sig för bildande av ackord i större utsträckning (skalan är som namnet antyder mer baserad på melodiskt, linjärt, spel än harmonik).

Exempel på ackordföljd

Cm6 - Eb7 - Fm7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 b3 4 5 6 7
Cm6 C   Eb   G A  
Dm6 D   F   A B  
Em6 E   G   B C#  
Fm6 F   Ab   C D  
Gm6 G   Bb   D E  
Am6 A   C   E F#  
Bm6 B   D   F# G#  

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en kvint (5) och en sext (6).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr