A9 ackord

A9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen A9 kan utläsas A nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

A9 gitarrackord

A9 med baston på femte sträng och utan kvint (E).

A9 gitarrackord

A9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

A9 gitarrackord

A9 med utelämnad ters och A9(no3) som formellt namn.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 575657

Alternativa A9-ackord

Utan ters A9(no3):
Variant 1: X02003
Variant 2: X02203
Variant 3: 002000
Variant 4: 302000
Korrekta ackordbeteckningar för tredje och fjärde varianterna är A(no3)/E respektive A(no3)/G.

Omvändningar

A9/C# (första omvändning)
Variant 1: X42203
Variant 2: 9 10 9 9 10 9
A9/E (första omvändning)
Variant 1: 022224
A9/G (tredje omvändning)
Variant 1: 302420
A9/B (fjärde omvändning)
Variant 1: X22223

Alternativa bastoner

A9/F#: 222223

Exempel på ackordföljd

A9 - D7 - E7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
A9 A   C#   E   G   B

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr