A#9 / Bb9 ackord

A#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen A#9 kan utläsas aiss nona och samma grepp används dessutom för Bb9 (bess nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt Cx (cississ som är ett C med dubbla korsförtecken), vilket i praktiken är detsamma som D. Kvinten skrivs korrekt E#, vilket i praktiken är detsamma som F. Nonan skrivs korrekt B#, vilket i praktiken är detsamma som C.

Ackorddiagram

A#9 gitarrackord

A#9 med baston på femte sträng och utan kvint (E#).

A#9 gitarrackord

A#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

A#9 gitarrackord

A#9 i första position med en lös sträng och barre-grepp.

Alternativa grepp

Ett relativt enkelt grepp för ackordet A#9 / Bb9 är X2022X, vilket dock är utan kvint och korrekt ackordbeteckning är A#9(no5) / Bb9(no5).

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 686768

Alternativa A#9-ackord

Utan ters A#9(no3):
Variant 1: X13111
Variant 2: X X 8 10 9 8

Omvändningar

Bb används som grundton i stället för A# då inga dubbla förtecken ingår.
Bb9/D (första omvändning)
Variant 1: 10 8 8 10 9 10
Bb9/F (andra omvändning)
Variant 1: 110111 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Variant 2: 13 13 12 13 13 13 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Bb9/Ab (tredje omvändning)
Variant 1: X 11 10 10 11 10
Bb9/C (fjärde omvändning)
Variant 1: X33334

Exempel på ackordföljd

Bb9 - Eb7 - Ab7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
A#9 A#   Cx   E#   G#   B#
Bb9 Bb   D   F   Ab   C

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons