B9 ackord

B9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen B9 kan utläsas B nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

B9 gitarrackord

B9 med baston på femte sträng och utan kvint (F#).

B9 gitarrackord

B9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

B9/A gitarrackord

B9 med alternativ baston (A).

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 797879

Alternativa B9-ackord

Utan ters B9(no3):
Variant 1: X24222

Omvändningar

B9/D# (första omvändning)
Variant 1: 11 9 9 11 10 9
B9/F# (första omvändning)
Variant 1: 221222 (tummen kan användas på sjätte strängen)
B9/A (tredje omvändning)
Variant 1: X09879 (se bild ovan)
Variant 2: X 0 11 11 12 11
B9/C# (fjärde omvändning)
Variant 1: X41202
Variant 2: X44445

Alternativa bastoner

B9/G#: 444445

Exempel på ackordföljd

B9 - E7 - F#7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
B9 B   D#   F#   A   C#

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons