Barréackord

Barréackord på gitarren kan vara ganska ansträngande till en början. Ett barréackord kräver att du pressar ner flera strängar samtidigt med ett finger, vilket inte är lätt innan dem involverade musklerna tränats upp. Men allt som behövs är tålamod då du småningom blir starkare. Det är värt besväret för det finns många fördelar med barréackord – inte minst för att de är flyttbara, vilket förklaras nedan.

Barréackord med E-grepp

barreackord f

Anledningen till varför det heter "E-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna E-ackord, med den skillnaden att du lägger ett finger över alla strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar F-ackord fast grejen med barréackord är att de kan bytas ut till önskat ackord då fingersättningen är densamma oavsett om det är C, D eller E och så vidare. Det är nämligen så att barréackorden är flyttbara och med detta menas att samma grepp används fast på olika positioner utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band (för e-greppet ska du titta på den understa strängen, E-strängen).
greppbräda
Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett G-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna.

Barréackord med A-grepp

barreackord b

Anledningen till varför det heter "A-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna A-ackord, men med den skillnaden att du lägger ett finger över fem strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar B-ackord, men som redan nämnts är barréackorden flyttbara och kan bytas ut till andra ackord beroende på positionen utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band (för a-greppet ska du titta på den näst understa strängen, A-strängen).
greppbräda
Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett C-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna.

Kommentar

Du frågar dig kanske varför det finns två olika kategorier av grepp, varför kan det inte räcka med e-greppen? Det handlar om att rörelserna längs gitarrhalsen skulle bli väldigt långa om man bara spelade barréackord med e-greppen.

Anmärkning

De band på de två diagrammen över gitarrens greppbräda som inte är utmärkta med någon bokstav saknar givetvis inte toner. Mellan F och G hittar du F#/Gb, mellan C och D hittar du C#/Db och så vidare.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr