C9 ackord

C9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen C9 kan utläsas C nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

C9 gitarrackord

C9 som spelas med öppen E-sträng och utan kvint (G-ton).

C9 gitarrackord

C9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Alternativa grepp

Alternativt enklare grepp är X30330
Det går också att spela det första greppet utan att spela understa strängen: X3233X.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp: 8 10 8 9 9 10

Alternativa C9-ackord

Utan ters C9(no3):
Variant 1: X3533X
Variant 2: 8 10 8 7 XX

Omvändningar

C9/E (första omvändning)
Variant 1: 010010
Variant 2: 010013
C9/G (andra omvändning)
Variant 1: 310010
Variant 2: 330330
C9/Bb (tredje omvändning)
Variant 1: X10010
C9/D (fjärde omvändning)
Variant 1: X55556
Variant 2: XX0310
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är C9(no5)/D

Alternativa bastoner

C9/F: 110010
C9/A: 555556
C9/B: 755556

Exempel på ackordföljd

C9 - F7 - Bb7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
C9 C   E   G   Bb   D

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons