C9 ackord

C9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen C9 kan utläsas C nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

C9 gitarrackord

C9 som spelas med öppen E-sträng och utan kvint (G-ton).

C9 gitarrackord

C9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Alternativa grepp

Alternativt enklare grepp är X30330
Det går också att spela det första greppet utan att spela understa strängen: X3233X.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp: 8 10 8 9 9 10

Alternativa C9-ackord

Utan ters C9(no3):
Variant 1: X3533X
Variant 2: 8 10 8 7 XX

Omvändningar

C9/E (första omvändning)
Variant 1: 010010
Variant 2: 010013
C9/G (andra omvändning)
Variant 1: 310010
Variant 2: 330330
C9/Bb (tredje omvändning)
Variant 1: X10010
C9/D (fjärde omvändning)
Variant 1: X55556
Variant 2: XX0310
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är C9(no5)/D

Alternativa bastoner

C9/F: 110010
C9/A: 555556
C9/B: 755556

Exempel på ackordföljd

C9 - F7 - Bb7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
C9 C   E   G   Bb   D

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr