Experimentera med en capo

Det normala användningsområdet för en capo är att ändra tonhöjden genom att placera den över ett av banden på gitarrhalsen. Det går även att experimentera med en capo på fler sätt, till exempel genom att bara sätta fast den över fem av strängarna, vilket skapar en alternativ stämning och medför en mängd nya spelmöjligheter.

Alla capo-modeller lämpar sig inte för dessa. En del justerbara modeller exempelvis kan fallera, bättre är sådana som sätts på med ett enda tryck. Det finns dessutom så kallade partiella capon som är gjorda särskilt för att användas på några men inte alla strängar. Men för de alternativa capo-placeringar som redogörs för i denna artikel behövs ingen sådan specialmodell.

Diagram som visar capo på andra bandet över fem strängar

Bilden ovan visar hur capon är fastklämd över andra bandet, men utan att påverka den tunnaste strängen, den höga e-strängen. Stämningen ändras på grund av detta till F#-B-E-A-C#-E.

Ackorddiagrammen nedan visar ett antal nya ackordgrepp som uppstår på grund av hur capon används.

Ackordgrepp med capo och öppen e-sträng

Ackord med capo


Observera att det står en asterisk efter ”Capo 2” och som framgått är det alltså en modifiering av capo på andra bandet som gäller. Observera också att capon är på andra bandet trots att den kan se ut att sitta på första på ackordbilderna.

Dessa är några av många grepp som kan användas i ackordföljder, till exempel: A - E5/B - Dadd9. Det går förstås att tänka på ackorden i dess vanliga form såsom i detta fallet G6 - D5 - C.

Samma idé kan användas genom att placera capon på andra band och med den höga e-strängen öppen. Till exempel skulle en capo på fjärde strängen på detta sätt leda till stämningen G#-C#-F#-B-D#-E.  

För grundläggande fakta om capo, se första delen om att spela med capo.

Annons