C#9 / Db9 ackord

C#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen C#9 kan utläsas ciss nona och samma grepp används dessutom för Db9 (dess nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt E#, vilket i praktiken är detsamma som F.

Ackorddiagram

C#9 gitarrackord

C#9 med baston på femte sträng och utan kvint (G#).

C#9 gitarrackord

C#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp: 966867

Alternativa C#9-ackord

Utan ters C#9(no3):
Variant 1: X4110X

Omvändningar

C#9/E# (första omvändning)
Variant 1: 121121
Variant 2: 14110X
C#9/G# (andra omvändning)
Variant 1: 421121
Variant 2: 443444 (tummen kan användas på sjätte strängen)
C#9/B (tredje omvändning)
Variant 1: X21121
C#9/D# (fjärde omvändning)
Variant 1: 66667
Variant 2: X6966X  
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är C#9(no5)/D#

Exempel på ackordföljd

C#9 - F#7 - B7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
C#9 C#   E#   G#   B   D#
Db9 Db   F   Ab   B   Eb

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr