C#9 / Db9 ackord

C#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen C#9 kan utläsas ciss nona och samma grepp används dessutom för Db9 (dess nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt E#, vilket i praktiken är detsamma som F.

Ackorddiagram

C#9 gitarrackord

C#9 med baston på femte sträng och utan kvint (G#).

C#9 gitarrackord

C#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp: 966867

Alternativa C#9-ackord

Utan ters C#9(no3):
Variant 1: X4110X

Omvändningar

C#9/E# (första omvändning)
Variant 1: 121121
Variant 2: 14110X
C#9/G# (andra omvändning)
Variant 1: 421121
Variant 2: 443444 (tummen kan användas på sjätte strängen)
C#9/B (tredje omvändning)
Variant 1: X21121
C#9/D# (fjärde omvändning)
Variant 1: 66667
Variant 2: X6966X  
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är C#9(no5)/D#

Exempel på ackordföljd

C#9 - F#7 - B7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
C#9 C#   E#   G#   B   D#
Db9 Db   F   Ab   B   Eb

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons