diverse d-ackord

Olika D-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

Dmaj9, Dm9, D9 ackord
D add-ackord

Kommentar

D9 - det är vanligare att använda någon flyttbar variant av detta ackord, se 9-ackord.
Dadd2 - greppet som visas här är identiskt med Dsus2.
D6add9 - egentligen en "voicing" av ackordet då F# är basnot.

Exempel på ackordföljd

Bm9 - Dmaj9 - Amaj7

Se vanliga D-ackord.