D9 ackord

D9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen D9 kan utläsas D nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

D9 gitarrackord

D9 med baston på femte sträng och utan kvint (A).

D9 gitarrackord

D9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Alternativa grepp

Ett alternativt enklare grepp är 000212 där D7-greppet används, fast med öppen A- och E-sträng. Här är dock bastonen E, vilket innebär att detta är en omvändning av ackordet.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 10 7 7 7 7 8
Barrégrepp variant 2: 10 12 10 11 10 12

Alternativa D9-ackord

Utan ters D9(no3):
Variant 1: XX0210
Variant 2: XX0555

Omvändningar

D9/F# (första omvändning)
Variant 1: 200210
D9/A (andra omvändning)
Variant 1: X00552
Variant 2: 554555 (tummen kan användas på sjätte strängen)
D9/C (tredje omvändning)
Variant 1: X34230
D9/E (fjärde omvändning)
Variant 1: 000212
Variant 2: 000532
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är C#9(no5)/D#

Alternativa bastoner

D9/G: 334030

Exempel på ackordföljd

D9 - G7 - C7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
D9 D   F#   A   C   E

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons