Dimackord

Dimackord har ofta funktionen av övergångsackord, vilket innebär att de inte spelas särskilt länge. De kan förgylla den harmoniska delen av ett arrangemang och sätta krydda på en ackordföljd. Det kan låta illa många gånger att spela ett dimackord så det gäller att placera dem rätt. Ofta används dimackord som inte ingår i samma tonart som övriga ackord, det är detta som skapar en intressant nyhet i harmonin. Men det fungerar ofta bäst om två av de tre tonerna i ackordet ingår i de omkringliggande ackorden (se exempel på ackordföljder längst ned).

För att kort förklara dimackordet teoretiskt så har det likt ett vanligt dur- eller mollackord tre toner. Det skiljer sig från durackordet genom att ha en förminskad ters och likaså en förminskad kvint.

Vad som kan verka förvirrande med några av ackordgreppen är att dim7-ackorden ibland är identiska för olika ackord. Det beror på att det kan vara samma toner i ackorden, vilka då är i annan ordning, men att det med omvänd tonföljd kan resultera i samma grepp. Det gäller bland annat Ddim7 (D, F, Ab, B) och Fdim7 (F, Ab, B, D) samt C#dim7 (C#, E, G, A#) och Edim7 (E, G, Bb, Dd).

Cdim (C o), Cdim7 (C o7), Cm7b5 (C ∅)

Dimackord som är Cdim, Cdim7, C halvdim

Ddim (D o), Ddim7 (D o7), Dm7b5 (D ∅)

Dimackord som är Ddim, Ddim7, D halvdim

Edim (E o), Edim7 (E o7), Em7b5 (E ∅)

Dimackord som är Edim, Edim7, E halvdim

Fdim (F o), Fdim7 (F o7), Fm7b5 (F ∅)

Dimackord som är Fdim, Fdim7, F halvdim

Gdim (G o), Gdim7 (G o7), Gm7b5 (G ∅)

Dimackord som är Gdim, Gdim7, G halvdim

Adim (A o), Adim7 (A o7), Am7b5 (A ∅)

Dimackord som är Adim, Adim7, A halvdim

Bdim (B o), Bdim7 (B o7), Bm7b5 (B ∅)

Dimackord som är Bdim, Bdim7, B halvdim

Om du hellre vill lära dig ett enda grepp går det att använda det som anges för Bdim och Cdim för alla toner, vilket är flyttbart.

Kommentar

Cdim7 - i greppet är bastonen Eb.
Ddim - greppet XX0131 kan också användas.
Ddim7 - greppet XX3434 kan också användas. Detta är identisk med Fdim7, vilket beror på att tonerna är samma fast i annan ordning.
Dm7b5 - greppet XX0111 kan också användas.
Edim - greppet 0120XX kan också användas. Det grepp som presenteras ovan är identisk med Gdim7, vilket beror på att tonerna är samma fast i annan ordning.
Gdim - greppet XX532X kan också användas.
Gdim7 - greppet X12020 (inverterad tonföljd) kan också användas.
Gm7b5 - greppet XX5666 kan också användas.
Am7b5 - greppet XX7888 kan också användas.
Gdim7 - greppet X X 9 10 9 10 kan också användas.
o - i vissa äldre utgåvor med sånger med ackord kan tecknet ¤ förekomma i stället för gradtecken då något sådant troligtvis inte ingått i teckenuppsättningen.

Exempel på ackordföljder

B - Cdim - Dbm

Em - Edim - D7 - G

C - C#dim7 - Dm7 - G7

Cmaj7 - D#dim7 - Dm7

Gmaj7 - G#dim7 - Am7

Am7 - C7 - Fmaj7 - Bm7b5 - E7

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 b3 4 b5
Cdim C   Eb   Gb
Ddim D   F   Ab
Edim E   G   Bb
Fdim F   Ab   B
Gdim G   Bb   Db
Adim A   C   Eb
Bdim B   D   F

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3) och en förminskad kvint (b5).

  1 2 b3 4 b5 6 bb7
Cdim7 C   Eb   Gb   A
Ddim7 D   F   Ab   B
Edim7 E   G   Bb   Db
Fdim7 F   Ab   B   D
Gdim7 G   Bb   Db   E
Adim7 A   C   Eb   F#
Bdim7 B   D   F   G#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en förminskad kvint (b5) och en dubbelsänkt sjua (bb7). En dubbelsänkt sjua är i praktiken detsamma som en sext så därför går det också att tänka på dim7-ackordet som dim6.

  1 2 b3 4 b5 6 b7
Cm7b5 C   Eb   Gb   Bb
Dm7b5 D   F   Ab   C
Em7b5 E   G   Bb   D
Fm7b5 F   Ab   B   Eb
Gm7b5 G   Bb   Db   F
Am7b5 A   C   Eb   G
Bm7b5 B   D   F   A

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en förminskad kvint (b5) och en sänkt sjua (b7).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr