Dimackord

Dimackord har ofta funktionen av övergångsackord, vilket innebär att de inte spelas särskilt länge. De kan förgylla den harmoniska delen av ett arrangemang och sätta krydda på en ackordföljd. Det kan låta illa många gånger att spela ett dimackord så det gäller att placera dem rätt mellan ackorden. Ofta används dimackord som inte ingår i samma tonart som övriga ackord, det är detta som skapar en intressant nyhet i harmonin. Men det fungerar ofta bäst om två av de tre tonerna i ackordet ingår i de omkringliggande ackorden (se exempel på ackordföljd längst ned).

För att kort förklara dimackordet teoretiskt så har det likt ett vanligt dur- eller mollackord tre toner. Det skiljer sig från durackordet genom att ha en förminskad ters och likaså en förminskad kvint.

Cdim

Cdim ackorddiagram

Ddim

Ddim ackorddiagram

Edim

Edim ackorddiagram

Fdim

Fdim ackorddiagram

Gdim

Gdim ackorddiagram

Adim

Adim ackorddiagram

Bdim

Bdim ackorddiagram

Om du hellre vill lära dig ett enda grepp går det att använda det som anges för Bdim och Cdim för alla toner, vilket är flyttbart.

Exempel på ackordföljd: B - Cdim - Dbm