D#9 / Eb9 ackord

D#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen D#9 kan utläsas diss nona och samma grepp används dessutom för Eb9 (ess nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt Fx (fississ som är ett F med dubbla korsförtecken), vilket i praktiken är detsamma som G. Nonan skrivs korrekt E#, vilket i praktiken är detsamma som F.

Ackorddiagram

D#9 gitarrackord

D#9 med baston på femte sträng och utan kvint (A#).

D#9 gitarrackord

D#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 11 8 8 8 9
Barrégrepp variant 2: 11 8 8 10 8 9

Alternativa D#9-ackord

Utan ters D#9(no3):
Variant 1: X68666
Variant 2: XX1321

Omvändningar

Eb används som grundton i stället för F# då inga dubbla förtecken ingår.

Eb9/G (första omvändning)
Variant 1: 311321
Eb9/Bb (andra omvändning)
Variant 1: X11021
Variant 2: 665666 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Eb9/Db (tredje omvändning)
Variant 1: X43343
Variant 2: X43036
Eb/F (fjärde omvändning)
Variant 1: 11102X (tummen kan användas på sjätte strängen)
Variant 2: X88889

Exempel på ackordföljd

D#9 - G#7 - C#7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
D#9 D#   Fx   A#   C#   E#
Eb9 Eb   G   Bb   Db   F

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons