D#9 / Eb9 ackord

D#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen D#9 kan utläsas diss nona och samma grepp används dessutom för Eb9 (ess nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt Fx (fississ som är ett F med dubbla korsförtecken), vilket i praktiken är detsamma som G. Nonan skrivs korrekt E#, vilket i praktiken är detsamma som F.

Ackorddiagram

D#9 gitarrackord

D#9 med baston på femte sträng och utan kvint (A#).

D#9 gitarrackord

D#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 11 8 8 8 9
Barrégrepp variant 2: 11 8 8 10 8 9

Alternativa D#9-ackord

Utan ters D#9(no3):
Variant 1: X68666
Variant 2: XX1321

Omvändningar

Eb används som grundton i stället för F# då inga dubbla förtecken ingår.

Eb9/G (första omvändning)
Variant 1: 311321
Eb9/Bb (andra omvändning)
Variant 1: X11021
Variant 2: 665666 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Eb9/Db (tredje omvändning)
Variant 1: X43343
Variant 2: X43036
Eb/F (fjärde omvändning)
Variant 1: 11102X (tummen kan användas på sjätte strängen)
Variant 2: X88889

Exempel på ackordföljd

D#9 - G#7 - C#7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
D#9 D#   Fx   A#   C#   E#
Eb9 Eb   G   Bb   Db   F

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr