E9 ackord

E9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen E9 kan utläsas E nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

E9 gitarrackord

E9 med baston på femte sträng och utan kvint (B).

E9 gitarrackord

E9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

E9 gitarrackord

E9 med tre lösa strängar och grundton på sjätte sträng.

Alternativa grepp

Ett alternativt grepp är 022102 som liknar greppet för E-dur kan användas för E9-ackordet, fast detta spelas med septiman utesluten.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 12 14 12 13 14

Alternativa E9-ackord

Utan ters E9(no3):
Variant 1: 020432
Variant 2: 020X02
Korrekt ackordbeteckning för första varianten är E9(no3)/G#

Omvändningar

E9/G# (första omvändning)
Variant 1: 420100
Variant 2: 422432
E9/B (andra omvändning)
Variant 1: X24130
E9/D (tredje omvändning)
Variant 1: X54454
E9/F# (fjärde omvändning)
Variant 1: 220100 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Variant 2: 220130 (tummen kan användas på sjätte strängen)

Alternativa bastoner

E9/C#: 9 9 9 9 9 10

Exempel på ackordföljd

E9 - A7 - D7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
E9 E   G#   B   D   F#

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr