F9 ackord

F9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen F9 kan utläsas F nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

F9 gitarrackord

F9 med baston på femte sträng och utan kvint (C).

F9 gitarrackord

F9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Alternativa grepp

Ett alternativt grepp med lösa strängar är 10101X. En ytterligare möjlighet med i stort sett samma grepp är 101011.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 13 10 10 10 10 11

Alternativa F9-ackord

Utan ters F9(no3):
Variant 1: 1310XX
Variant 2: XX1011
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är F9(no3)/Eb

Omvändningar

F9/A (första omvändning)
Variant 1: X03543
Variant 2: 533543
F9/C (andra omvändning)
Variant 1: X33045
Variant 2: 887888 (tummen kan användas på sjätte strängen)
F9/Eb (tredje omvändning)
Variant 1: X65565
F9/G (fjärde omvändning)
Variant 1: 301011
Variant 2: 301211
Variant 3: X10 10 10 10 11

Exempel på ackordföljd

F9 - Bb7 - Eb7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
F9 F   A   C   Eb   G

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons