F#9 / Gb9 ackord

F#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen F#9 kan utläsas fiss nona och samma grepp används dessutom för Gb9 (gess nona). Ackordet innehåller fem toner.

Ackorddiagram

F#9 gitarrackord

F#9 med baston på femte sträng och utan kvint (C#).

F#9 gitarrackord

F#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 232324

Alternativa F#9-ackord

Utan ters F#9(no3):
Variant 1: 2X2120
Variant 2: 044120
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är F#9(no3)/E

Omvändningar

F#9/A# (första omvändning)
Variant 1: 676676
Variant 2: 644654
F#9/C# (andra omvändning)
Variant 1: 976676
Variant 2: 998999 (tummen kan användas på sjätte strängen)
F#9/E (tredje omvändning)
Variant 1: 014120
Variant 2: 0 11 11 11 11 12
F#9/G# (fjärde omvändning)
Variant 1: X 11 11 11 11 12
Variant 2: X 11 14 11 11 X
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är F#9(no5)/G#

Exempel på ackordföljd

F#9 - B7 - E7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
F#9 F#   A#   C#   E   G#
Gb9 Gb   Bb   Db   E   Ab

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr