F#9 / Gb9 ackord

F#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen F#9 kan utläsas fiss nona och samma grepp används dessutom för Gb9 (gess nona). Ackordet innehåller fem toner.

Ackorddiagram

F#9 gitarrackord

F#9 med baston på femte sträng och utan kvint (C#).

F#9 gitarrackord

F#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 232324

Alternativa F#9-ackord

Utan ters F#9(no3):
Variant 1: 2X2120
Variant 2: 044120
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är F#9(no3)/E

Omvändningar

F#9/A# (första omvändning)
Variant 1: 676676
Variant 2: 644654
F#9/C# (andra omvändning)
Variant 1: 976676
Variant 2: 998999 (tummen kan användas på sjätte strängen)
F#9/E (tredje omvändning)
Variant 1: 014120
Variant 2: 0 11 11 11 11 12
F#9/G# (fjärde omvändning)
Variant 1: X 11 11 11 11 12
Variant 2: X 11 14 11 11 X
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är F#9(no5)/G#

Exempel på ackordföljd

F#9 - B7 - E7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
F#9 F#   A#   C#   E   G#
Gb9 Gb   Bb   Db   E   Ab

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons