G9 ackord

G9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen G9 kan utläsas G nona. Ackordet innehåller fem toner, men kan spelas utan ters eller kvint.

Ackorddiagram

G9 gitarrackord

G9 med baston på femte sträng och utan kvint (D).

G9 gitarrackord

G9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

G9 gitarrackord

G9 med fyra lösa strängar och grundton på sjätte sträng.

Alternativa grepp

Ett ytterligare alternativ för att spela G9-ackordet med lösa strängar är 300201 och utan kvint, det vill säga G9(no5), är två möjligheter 303001 och 303003.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 353435

Alternativa G9-ackord

Utan ters G9(no3):
Variant 1: 300031
Variant 2: 100031
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är G(no3)/F

Omvändningar

G9/B (första omvändning)
Variant 1: 755765
Variant 2: X23035
G9/D (andra omvändning)
Variant 1: X53433
Variant 2: 10 10 9 10 10 10 (tummen kan användas på sjätte strängen)
Korrekt ackordbeteckning för andra varianten är G9(no5)/D
G9/F (tredje omvändning)
Variant 1: 100001
Variant 2: 100003
Variant 3: 100203
G9/A (fjärde omvändning)
Variant 1: X00001
Variant 2: X00067
Variant 3: X05767

Alternativa bastoner

G9/E: 000001

Exempel på ackordföljd

G9 - C7 - D7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
G9 G   B   D   F   A

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr