G#9 / Ab9 ackord

G#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen G#9 kan utläsas giss nona och samma grepp används dessutom för Ab9 (ass nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt B#, vilket i praktiken är detsamma som C.

Ackorddiagram

G#9 gitarrackord

G#9 med baston på femte sträng och utan kvint (D#).

G#9 gitarrackord

G#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 464546

Alternativa G#9-ackord

Utan ters G#9(no3):
Variant 1: X 11 13 11 11 11

Omvändningar

G#9/B# (första omvändning)
Variant 1: 898898
G#9/D# (andra omvändning)
Variant 1: 11 11 10 11 11 11 (tummen kan användas på sjätte strängen)
G#9/F# (tredje omvändning)
Variant 1: 211112
G#9/A# (fjärde omvändning)
Variant 1: X11112

Exempel på ackordföljd

G#9 - C#7 - F#7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
G#9 G#   B#   D#   F#   A#
Ab9 Ab   C   Eb   Gb   Bb

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Annons