G#9 / Ab9 ackord

G#9-ackordet för gitarr presenterat i olika varianter med diagram med fingergrepp och toner. Ackordbeteckningen G#9 kan utläsas giss nona och samma grepp används dessutom för Ab9 (ass nona). Ackordet innehåller fem toner. Tersen skrivs korrekt B#, vilket i praktiken är detsamma som C.

Ackorddiagram

G#9 gitarrackord

G#9 med baston på femte sträng och utan kvint (D#).

G#9 gitarrackord

G#9 som spelas med barre-grepp och inkluderar fem toner.

Barrégrepp med bastonen på sjätte strängen

För 9-ackord är det ofta svårt att hitta smidiga grepp med bastonen på sjätte strängen.
Barrégrepp variant 1: 464546

Alternativa G#9-ackord

Utan ters G#9(no3):
Variant 1: X 11 13 11 11 11

Omvändningar

G#9/B# (första omvändning)
Variant 1: 898898
G#9/D# (andra omvändning)
Variant 1: 11 11 10 11 11 11 (tummen kan användas på sjätte strängen)
G#9/F# (tredje omvändning)
Variant 1: 211112
G#9/A# (fjärde omvändning)
Variant 1: X11112

Exempel på ackordföljd

G#9 - C#7 - F#7

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i ackordet och hur det är konstruerat efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 9
G#9 G#   B#   D#   F#   A#
Ab9 Ab   C   Eb   Gb   Bb

Ackordet består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en nona (9).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr