Ackord i olika musikstilar

Gitarrspelet blir ofta roligare ifall man kan röra sig mellan olika musikstilar. Det är naturligtvis inte så att vissa ackord används uteslutande i en musikstil, men det finns ofta ackord som är karaktäristiska för en särskild stil. Ackord tas här upp tillsammans med typiska ackordföljder och ackordstrukturer för att ge användbara riktlinjer.

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Blues

Blues är en av de allra äldsta musikstilarna och en föregångare till många andra stilar. Blues kännetecknas av 4/4 takt (fyra slag i varje takt) och betoning på första och tredje slaget. Ett tips är att testa att spela med bara nedåtslag.

Ackord

Som en början för dig som vill lära dig blues på gitarr är dessa tre ackord bra att ha kännedom om. De ingår också i exemplet nedan.
ackorddiagram

12 Bar Blues (bluestolva)

12 Bar Blues (eller bluestolva) är en mycket vanlig struktur som används inom bluesen. 12 Bar Blues kan på svenska översättas till blues i 12 takter - du spelar med andra ord tolv takter med en viss ackordföljd och sedan början du om igen.

Här är ett prov på en enkel 12 Bar Blues som går i tonarten E:
12 bar blues
Snedstrecken (/) betyder ett taktslag. Står det "E7 / / /" menas alltså att du ska slå fyra slag på E7-ackordet. Det går enkelt att byta tonart och en annan vanlig i detta sammanhang är tonarten A. Då gäller följande ackord A7, D7 och E7.

Exempel på samma struktur i andra tonarter:

A dur:
A7 /// | A7 /// | A7 /// | A7 ///
D7 /// | D7 /// | A7 /// | A7 ///
E7 /// | D7 /// | A7 /// | A7 ///

C dur:
C7 /// | C7 /// | C7 /// | C7 ///
F7 /// | F7 /// | C7 /// | C7 ///
G7 /// | F7 /// | C7 /// | C7 ///

E moll:
Em7 /// | Em7 /// | Em7 /// | Em7 ///
Am7 /// | Am7 /// | Em7 /// | Em7 ///
B7 /// | A7 /// | Em7 /// | Em7 ///

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr