Ackord för jazz

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Jazz

Jazz är en släkting till bluesen. Den är subtilare i sin karaktär på det vis att den vanligtvis inte har lika tydliga betoningar.

Spela jazz med ackord

I jazz är det vanligt med färgningar. Grundläggande ackord som C och Cm används fortfarande men Cmaj7, C6, Cm7 och C7 med flera färgade ackord används ofta.

En vanlig ackordföljd är: Dm7 - G7 - Cmaj7. Dessa ackords grundtoner består av den andra, den femte och den första tonen i C-durskalan. Typiskt för ackordföljder inom jazz är att grundackordet ofta inte är första ackord i sekvensen. Notera även siffrorna under ackordbeteckningen som anger banden för fingrarnas positioner.
ackorddiagram
För att variera denna ackordföljd kan du till exempel ändra ackorden till: Dm9 - G13 - Cmaj9:
ackorddiagram
Om du vill utöka föregående denna sekvens och fortfarande befinna dig i tonarten C kan du till exempel lägga till ackord som Em7, Fmaj7 och Am7. För att skapa variation likt i andra exemplet kan du alternera Cmaj7 med C6 och Em7 med Em9.

Guide till andra tonarter

Eftersom allting står i relation med vartannat i djungeln av skalor är det inga problem att byta ut ackorden till andra i önskade tonarter. För att du i början ska få en bättre översikt följer här en snabb guide. Nedanstående lista är inga ackordföljder i första hand utan bara rader av ackord som lämpar sig att spelas tillsammans. Kom också ihåg att du kan variera somliga av dessa enligt de sätt som beskrevs ovan.

C: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7
D: Dmaj7, Em7, F#m7, Gmaj7, A7, Bm7
E: Emaj7, F#m7, Gm7, Amaj7, B7, C#m7

Och så vidare i de tonarter du själv vill spela i.

På Gitarrackord.nu kan du hitta mer tabs och ljud för jazzgitarr.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr