Ackord för jazz

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Jazz

Jazz är en släkting till bluesen. Den är subtilare i sin karaktär på det vis att den vanligtvis inte har lika tydliga betoningar.

Spela jazz med ackord

I jazz är det vanligt med färgningar. Grundläggande ackord som C och Cm används fortfarande men Cmaj7, C6, Cm7 och C7 med flera färgade ackord används ofta.

En vanlig ackordföljd är: Dm7 - G7 - Cmaj7. Dessa ackords grundtoner består av den andra, den femte och den första tonen i C-durskalan. Typiskt för ackordföljder inom jazz är att grundackordet ofta inte är första ackord i sekvensen. Notera även siffrorna under ackordbeteckningen som anger banden för fingrarnas positioner.
ackorddiagram
För att variera denna ackordföljd kan du till exempel ändra ackorden till: Dm9 - G13 - Cmaj9:
ackorddiagram
Om du vill utöka föregående denna sekvens och fortfarande befinna dig i tonarten C kan du till exempel lägga till ackord som Em7, Fmaj7 och Am7. För att skapa variation likt i andra exemplet kan du alternera Cmaj7 med C6 och Em7 med Em9.

Guide till andra tonarter

Eftersom allting står i relation med vartannat i djungeln av skalor är det inga problem att byta ut ackorden till andra i önskade tonarter. För att du i början ska få en bättre översikt följer här en snabb guide. Nedanstående lista är inga ackordföljder i första hand utan bara rader av ackord som lämpar sig att spelas tillsammans. Kom också ihåg att du kan variera somliga av dessa enligt de sätt som beskrevs ovan.

C: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7
D: Dmaj7, Em7, F#m7, Gmaj7, A7, Bm7
E: Emaj7, F#m7, Gm7, Amaj7, B7, C#m7

Och så vidare i de tonarter du själv vill spela i.

Annons