Ackord för country

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Country

Countrymusiken utvecklades i södra USA, även om den har ett tidigare ursprung från bland annat Storbritannien. Den genomgång som följer här är ett enkelt exempel av hur du kan närma dig countrymusik på gitarren genom att utgå från ackord.

Alternerat nedslag

Alternerat nedslag är en översättning från alternate strumming (vissa saker gör sig bäst på engelska) och det är en teknik som används mycket inom countrymusik. Oavsett vad du väljer att kalla det kan du se på diagrammen nedan hur det går till att spela.
country diagram
Instruktionerna hur du ska uttyda diagrammen ovan är enligt följande: De blåa cirklarna är som vanligt var du ska placera dina fingrar, "1a" och "2a" visar vilka strängar du ska spela med tummen och i vilken ordningsföljd, vidare indikerar "fingrar" vilka strängar du ska spela med fingrarna. Slutligen visar cirkeln med ett plustecken i ett specialfall som beskrivs nedan.

Som rubriken antydde ska du alternera mellan tummen och fingrarna. Du börjar med tummen och spelar 1a strängen sedan spelar du tre strängar med fingrarna. Du spelar dessa tre strängar samtidigt och det gör du genom att hålla tre fingrar intill dessa strängar hela tiden du spelar. När du spelat de tre nedersta strängarna en gång spelar du näst översta strängen med tummen och sedan med fingrarna igen. Alltså "1a" - "Fingrar" - "2a" - "Fingrar". Det är lagom att göra detta två gånger innan ackordbyte.

Det fanns ju också ett specialfall: när du spelar C-ackordet ska du flytta fingret vid andra strängen till cirkeln med ett plus i då du spelar med tummen på samma sträng.

En ackordsekvens som du sedan kan använda är: G - C - D - G. Fast innan du fått tekniken att stämma rekommenderas att du håller dig vid ett enda ackord.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr