Ackord för flamenco

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Flamenco

Om du vill få in lite spanska toner i din repertoar kommer här en introduktion i spansk gitarr och i synnerhet flamenco. Oftast spelar man flamenco med en nylonsträngad gitarr, fast har du bara en stålsträngad fungerar det också bra.

Spela flamenco med ackord

I diagrammen nedan visas ett E- respektive D-ackord. Till höger om dessa ackord visas ytterligare ackord med samma grepp fast på nästa band.
flamenco eflamenco d
Ett enkelt sätt att få in spansk känsla i gitarrspelet är att växla mellan ackorden i respektive par. Börja spela det ordinarie E- eller D-ackordet och förflytta dig sedan ett band uppåt och gör det genom att glida över strängarna i stället för att lyfta fingrarna. Ta det lugnt i början och prova allt eftersom olika rytmer.

Vanliga ackordföljder

I flamenco används ofta mollskalan. Vi ska dock inte fördjupa oss i skalor här utan direkt gå in på vilka ackord detta resulterar i. Är du intresserad av den musikteoretiska tillhörigheten utgår de från en Andalusisk kadens.

Am - G - F - E

Dm - C - Bb - A

Em - D - C - B

Du kan spela dessa sekvenser både som öppna ackord eller barréackord. Om du spelar dem som barréackord kommer du märka hur lätt ackordföljden är att memorera. Sekvensen går nämligen stegvis i samma riktning och tonstegen är: hel – hel – hel – halv.

Här är en ackordföljd kan spelas med barréackord där det är lämpligt att bastonen ligger kvar på femte strängen:

Ebm - Db7 - B - Bb

Dessa ackordföljder kan spelas med barréackord där det är lämpligt att bastonen växlar mellan femte och sjätte strängen:

Bbm - Ab7 - Gb - F

Dbm - B7 - A - Ab

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr