Ackord för funk

Blues  Jazz  Funk  Country  Flamenco

Funk

Det finns speciellt ett ackord som brukar förknippas med funk och det är 9-ackordet med det greppet som visas nedan. Bra att känna till är också 13-ackordet då detta kan varieras med det andra.

Vanliga ackord

Eftersom båda dessa ackordgrepp är flyttbara och alltså identiska oavsett var på greppbrädan du befinner du dig behövs ingen fullständig översikt.
9-ackord
13-ackord
En viktig sak beträffande funk är att gitarristen skiftar mellan att spela ackord där tonerna hörs och ackord där strängarna är dämpade. Ofta är det rentav de dämpade slagen som dominerar. En vanlig teknik som används är det som på engelska kallas slide into, vilket innebär att du spelar ett ackord för att direkt förflytta dig ett halvt tonsteg uppåt utan att lyfta på fingrarna.

Ackordföljd

En första ackordföljd du kan prova är helt enkelt att röra dig från ett 9-ackord till ett 13-ackord och sedan tillbaka, dessutom påbörjas sekvensen av en snabb förflyttning ett halvt tonsteg. Till exempel: D#9/E9 – E13 – E9.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr