öppna b-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

B ackord

Diagram över olika B-ackord

Se fler B-ackord.

Kommentar

B - om du inte vill använda barréackordet kan du välja det förenklade greppet XX4442.
Bmaj7 - två alternativ som förmodligen är att föredra framför detta i öppna ackord är att spela som barréackord eller enligt X2434X.
Bm - i stället för att spela Bm som på bilden ovan rekommenderas barréackordet.
Bm7 - kan också spelas med D-tonen på andra strängen, enligt X20232.

Exempel på ackordföljd

B - A - E - B