Plusackord

Plusackord är ett vanligt namn för dessa ackord och duger bra för att ge denna kategori en samlingsbeteckning på svenska. På engelska heter dessa ackord augmented - augmented brukar förkortas med aug som i sin tur ofta byts ut till ett plus, därav plustecknet.

Plusackord är långt ifrån vanliga, men vill du utvecklas som gitarrist är det aldrig fel att lära dig nya ackord. Ifall du är intresserad är ackordet uppbyggt av grundton, ters och en höjd kvint. Ett C dur förändras från C, E och G till C, E och G#.

C+

c+5 ackorddiagram

D+

d+5 ackorddiagram

E+

e+5 ackorddiagram

F+

f+5 ackorddiagram

G+

g+5 ackorddiagram

A+

a+5 ackorddiagram

B+

b+5 ackorddiagram

Plusackorden ger en viss dissonans i ljudet och det går att fråga sig var, hur och när dem passar in. Den mest typiska funktionen är som V-ackord, det vill säga att om du spelar i tonarten G kan D+ passa in.

Två exempel på ackordföljder:

D - D+ - G - Em7

Em7 - A7 - Am7 - D7 - D+ - G

Som framgår av de båda exemplen är det också vanligt att plusackordet i en ackordsekvens kommer efter ett dur eller dominant ackord med samma grundton.