Sus-ackord

Sus-ackord används till exempel mycket inom popmusik. Sus är en förkortning av suspension, som betyder "upphävande" på engelska. Vad som konkret sker musikaliskt är att andra tonen i ackordet höjs ett steg i ett sus4-ackord och sänks ett steg i ett sus2-ackord. När tersen inte längre ingår är det frågan om ett ackord som varken är dur eller moll. Ett C-dur består av tonerna C, E och G medan ett Csus4-ackord består av tonerna C, F och G.

sus4 och sus2 översikt

Översikt över sus ackord: sus4, sus2 samt 7sus4 från C till B. (Om du söker ett ackord där sus är utskrivet utan någon siffra är detta normalt detsamma som sus4.)

c sus-ackord
d sus-ackord
e sus-ackord
f sus-ackord
g sus-ackord
a sus-ackord
b sus-ackord

Kommentar

Csus4 och Csus2 - notera att den understa strängen inte spelas då ingen e-ton önskas. Csus kan också spelas X3X011.
C7sus4 - det kan underlätta att lägga ringfingret över alla tre strängar på tredje bandet.
Esus2 - vanligare är barréackordet enligt X57755.
Fsus4 - även i detta fall kan ringfingret läggas över alla tre strängar på tredje bandet.
Fsus2 - vanligare är barréackordet enligt X68866.
Gsus4 - den andra strängen tystar du genom att nudda den med långfingret eller ringfingret. Det finns även ett alternativt grepp i form av 330033 som kan passa bättre för dig som använder det alternativa G-ackordet 320033.
Gsus2 - observera att du smidigt kan växla mellan G och Gsus2 genom att använda det alternativa greppet 320033 för G dur.
Bsus - dessa är dem kanske minst vanligaste av sus-ackorden på bilderna och som kan observeras gällande Bsus4 liknar ackordgreppet ett powerackord, fast med fler öppna strängar. Ett alternativ är att spela Bsus4 med barrégrepp som X24452. Bsus-ackorden skrivs ibland med H: Hsus4, Hsus2, H7sus4.

Anmärkning

En del av dessa ackord är ovanliga och därför inte nödvändiga att memorera. De sus-ackord som dyker upp oftast i olika låtar är Csus4, Dsus4 och Dsus2, Gsus4 samt Asus4 och Asus2. Ett tips för att memorera sus-ackord är annars att jämföra dem med sina respektive durackord och då kommer du lägga märke till att det oftast är stora likheter.

Hur du använder sus-ackord

Som alltid i musik finns det flera användningsmöjligheter, något som dock ger en intressant effekt är att växla mellan grundackordet och motsvarande sus-ackord. Till exempel mellan D och Dsus eller A och Asus.

En annan funktion hos ackordtypen är att upplösas i ett nästkommande ackord. Till exempel i ackordföljden G/B - Csus2 - C följer d-tonen med från G-durackordet till Csus2 som sedan "upplöses" i C dur.

Ackordföljder

Ett antal ackordföljder du kan prova:

E - Esus4 - E - D - Dsus4 - D - A - Asus4 - A

C - Esus4 - Am

C - Asus2 - Asus4

F - Dsus4

G/D - Asus4 - D

G - Esus4/F#

A/C# - Dsus2 - D

A/E - Bsus4 - B

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5
Csus4 C     F G
Dsus4 D     G A
Esus4 E     A B
Fsus4 F     Bb C
Gsus4 G     C D
Asus4 A     D E
Bsus4 B     E F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en kvart (4) och en kvint (5).

  1 2 3 4 5
Csus2 C D     G
Dsus2 D E     A
Esus2 E F#     B
Fsus2 F G     C
Gsus2 G A     D
Asus2 A B     E
Bsus2 B C#     F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en sekund (2) och en kvint (5).

  1 2 3 4 5 6 b7
C7sus4 C     F G   Bb
D7sus4 D     G A   C
E7sus4 E     A B   D
F7sus4 F     Bb C   Eb
G7sus4 G     C D   F
A7sus4 A     D E   G
B7sus4 B     E F#   A

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en kvart (4), en kvint (5) och en liten septima (b7).

Annons