Sus-ackord

Sus-ackord används till exempel mycket inom popmusik. Sus är en förkortning av suspension, som betyder "upphävande" på engelska. Vad som konkret sker musikaliskt är att andra tonen i ackordet höjs ett steg i ett sus4-ackord och sänks ett steg i ett sus2-ackord. När tersen inte längre ingår är det frågan om ett ackord som varken är dur eller moll. Ett C-dur består av tonerna C, E och G medan ett Csus4-ackord består av tonerna C, F och G.

sus4 och sus2 översikt

Översikt över sus ackord: sus4, sus2 samt 7sus4 från C till B. (Om du söker ett ackord där sus är utskrivet utan någon siffra är detta normalt detsamma som sus4.)

c sus-ackord
d sus-ackord
e sus-ackord
f sus-ackord
g sus-ackord
a sus-ackord
b sus-ackord

Kommentar

Csus4 och Csus2 - notera att den understa strängen inte spelas då ingen e-ton önskas. Csus kan också spelas X3X011.
C7sus4 - det kan underlätta att lägga ringfingret över alla tre strängar på tredje bandet.
Esus2 - vanligare är barréackordet enligt X57755.
Fsus4 - även i detta fall kan ringfingret läggas över alla tre strängar på tredje bandet.
Fsus2 - vanligare är barréackordet enligt X68866.
Gsus4 - den andra strängen tystar du genom att nudda den med långfingret eller ringfingret. Det finns även ett alternativt grepp i form av 330033 som kan passa bättre för dig som använder det alternativa G-ackordet 320033.
Gsus2 - observera att du smidigt kan växla mellan G och Gsus2 genom att använda det alternativa greppet 320033 för G dur.
Bsus - dessa är dem kanske minst vanligaste av sus-ackorden på bilderna och som kan observeras gällande Bsus4 liknar ackordgreppet ett powerackord, fast med fler öppna strängar. Ett alternativ är att spela Bsus4 med barrégrepp som X24452. Bsus-ackorden skrivs ibland med H: Hsus4, Hsus2, H7sus4.

Anmärkning

En del av dessa ackord är ovanliga och därför inte nödvändiga att memorera. De sus-ackord som dyker upp oftast i olika låtar är Csus4, Dsus4 och Dsus2, Gsus4 samt Asus4 och Asus2. Ett tips för att memorera sus-ackord är annars att jämföra dem med sina respektive durackord och då kommer du lägga märke till att det oftast är stora likheter.

Hur du använder sus-ackord

Som alltid i musik finns det flera användningsmöjligheter, något som dock ger en intressant effekt är att växla mellan grundackordet och motsvarande sus-ackord. Till exempel mellan D och Dsus eller A och Asus.

En annan funktion hos ackordtypen är att upplösas i ett nästkommande ackord. Till exempel i ackordföljden G/B - Csus2 - C följer d-tonen med från G-durackordet till Csus2 som sedan "upplöses" i C dur.

Ackordföljder

Ett antal ackordföljder du kan prova:

E - Esus4 - E - D - Dsus4 - D - A - Asus4 - A

C - Esus4 - Am

C - Asus2 - Asus4

F - Dsus4

G/D - Asus4 - D

G - Esus4/F#

A/C# - Dsus2 - D

A/E - Bsus4 - B

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5
Csus4 C     F G
Dsus4 D     G A
Esus4 E     A B
Fsus4 F     Bb C
Gsus4 G     C D
Asus4 A     D E
Bsus4 B     E F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en kvart (4) och en kvint (5).

  1 2 3 4 5
Csus2 C D     G
Dsus2 D E     A
Esus2 E F#     B
Fsus2 F G     C
Gsus2 G A     D
Asus2 A B     E
Bsus2 B C#     F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en sekund (2) och en kvint (5).

  1 2 3 4 5 6 b7
C7sus4 C     F G   Bb
D7sus4 D     G A   C
E7sus4 E     A B   D
F7sus4 F     Bb C   Eb
G7sus4 G     C D   F
A7sus4 A     D E   G
B7sus4 B     E F#   A

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en kvart (4), en kvint (5) och en liten septima (b7).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr