Diverse a-ackord

Olika A-ackord presenteras med diagram och fingergrepp. Nedan visas gitarrackorden Amaj9, Am9, A9, Aadd9, Aadd2 och Aadd11.

Ackorddiagram

Amaj9, Am9, A9 ackordbilder
A add-ackord

Kommentar

Amaj9 - fingergreppet här kan se ut på flera sett, det går bland annat även att använda pek- och långfinger. Samma gäller för Am9.
Aadd9 - greppet som visas ingår för att visa ett alternativ gentemot greppet för Aadd2, men andra tonen i ackordet som är C# saknas och det kan mer korrekt skrivas Asus2.
Aadd11 - greppet som visas här är identiskt med A7sus4.

Exempel på ackordföljd

G#m7 - Amaj9 - F#m7 - B6

Se vanliga A-ackord.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr