Diverse a-ackord

Olika A-ackord presenteras med diagram och fingergrepp. Nedan visas gitarrackorden Amaj9, Am9, A9, Aadd9, Aadd2 och Aadd11.

Ackorddiagram

Amaj9, Am9, A9 ackordbilder
A add-ackord

Kommentar

Amaj9 - fingergreppet här kan se ut på flera sett, det går bland annat även att använda pek- och långfinger. Samma gäller för Am9.
Aadd11 - greppet som visas här är identiskt med A7sus4.

Exempel på ackordföljd

G#m7 - Amaj9 - F#m7 - B6

Se vanliga A-ackord.