Öppna A-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

A ackord

Diagram över olika A-ackord

Se fler A-ackord.

Kommentar

A - i stället för att använda tre fingrar kan du lägga ringfingret över de tre fingrarna (liknande gäller A6). Om du använder tre fingrar se till så att samtliga strängar som pressas ner ljuder ordentligt.
A7 - fingersättningen som visas är långt ifrån självklar och bekvämare alternativ kan finnas beroende på vad det föregående ackordet är.

Exempel på ackordföljd

Am - F - C - G

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta durskalan (A-B-C#-D-E-F#-G#).

  1 2 3 4 5 6 7
A A   C#   E    
A7 A   C#   E   G
Amaj7 A   C#   E   G#
A6 A   C#   E F#  
Am A   C   E    
Am7 A   C   E   G

Vad som kan avläsas är bland annat att moll-ackorden har en liten ters (C) och att dominant- och mollackorden har en liten septima (G).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr