Öppna a-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

A ackord

Diagram över olika A-ackord

Se fler A-ackord.

Kommentar

A - i stället för att använda tre fingrar kan du lägga ringfingret över de tre fingrarna (liknande gäller A6). Om du använder tre fingrar se till så att samtliga strängar som pressas ner ljuder ordentligt.

Exempel på ackordföljd

Am - F - C - G