Add-ackord

Add är en förkortning för additional på engelska och indikerar att en ton adderas till durackordet. Vad gäller den vanligaste kategorin, add9, är tonen som adderas nio tonsteg upp från grundtonen, det vill säga en oktav plus ett tonsteg till (du kan också se det som den andra tonen efter grundtonen).

En sak som hjälper dig att förstå och minnas dessa ackord är att tänka att den ton som tillkommer som mer diskant än de övriga (som sagt nio steg upp från grundtonen). Därför är i stort sett placeringen av denna ton för det mesta höger och/eller uppåt på halsen från de övriga.

Några vanliga add-ackord

add-ackord 1
add-ackord 2

Kommentar

Cadd – enda skillnaden mot det vanliga C-ackordet är att tonen på b-strängen flyttas till tredje bandet. En alternativ fingersättning är med lillfingret i stället för ringfingret på pekfingret och i övrigt samma som vanliga C-ackordet, vilket är naturligt i sekvenser där dessa ackord skiftas.
Eadd – även här är enda skillnaden från det vanliga durackordet att en ton flyttas två band uppåt. Ett alternativt grepp är 022102.
Fadd – än en gång flyttas en ton två steg uppåt på en sträng i relation till durackordet.
Aadd – tonen på g-strängen flyttas två band uppåt i jämförelse med durackordet.
Badd – notera vilka band som indikeras samt att greppet är samma som för Fadd.

Ackordföljder med add-ackord

C - Cadd - Am - Fadd - F - G - C
A - Aadd - A - E - Eadd - E

Add9 och add2

Add-ackord har ofta en siffra efter sig och vanligast är en nia eller en tvåa. I praktiken handlar det som samma sak, fast med tonerna i en annan ordning. Till exempel är tonerna i Cadd9 C, E, G, D medan de i Cadd2 är C, D, E, G. Det är alltså inte nödvändigt att lära sig två olika grepp för add9 respektive add2.

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cadd9 C   E   G       D
Dadd9 D   F#   A       E
Eadd9 E   G#   B       F#
Fadd9 F   A   C       G
Gadd9 G   B   D       A
Aadd9 A   C#   E       B
Badd9 B   D#   F#       C#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5) och en nona (9).

  1 2 3 4 5
Cadd2 C D E   G
Dadd2 D E F#   A
Eadd2 E F# G#   B
Fadd2 F G A   C
Gadd2 G A B   D
Aadd2 A B C#   E
Badd2 B C# D#   F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en sekund (2), en ters (3) och en kvint (5).

Add4

Mindre vanligare är add-ackord med siffran fyra. I detta fall handlar det alltså om fjärde tonen (fjärde skalsteget) och likheten är stor med sus4-ackordet . Till exempel är tonerna i Csus4 C, F, G medan de i Cadd4 är C, E, F, G.

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5
Cadd4 C   E F G
Dadd4 D   F# G A
Eadd4 E   G# A B
Fadd4 F   A Bb C
Gadd4 G   B C D
Aadd4 A   C# D E
Badd4 B   D# E F#

Vad som kan avläsas är att ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvart (4) och en kvint (5).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr