Altererade ackord

Altererade ackord är en grupp av ackord där en ton ersätter den ordinarie tonen, vilket altererar ackordet. Dessa ackord fungerar ofta som övergångsackord (dvs. de placeras mellan två mer förväntade ackord för att skapa en tätare harmonisk övergång). De förekommer kanske främst i jazz. Under ackorddiagrammen ges även exempel med ackordföljder som inkluderar dessa ackordkategorier.

Namnen för altererade ackord innehåller ofta # eller b, vilka står för höjd respektive sänkt ton. Till exempel ska 7#9 utläsas septimaackord med höjd nona och 7b9 ska utläsas septimaackord med sänkt nona.

Alla kategorier som visas har flyttbara grepp och därför visas bara ett exempel för varje sort. Till exempel kommer C7#9 bli D7#9 genom att greppet flyttas två band uppåt.

7#9

C7#9 ackorddiagram

7b9

C7b9 ackorddiagram

7#11

C7#11 ackorddiagram

7b13

G7b13 ackorddiagram

m7b5

G7b13 ackorddiagram

Kommentar

m7b5 - som bygger på ett mollsjuackord kallas även halvdim, se dimackord.

Exempel på ackordföljder


Gm7 - C7 - C7b9 - Fmaj9

Dm7 - G13 - G7b13 - Cmaj9

C#m7 - Cm7b5 - Bmaj7

C7#9 - G13 - Am7

Em7 - Em7b5 - A7 - G6

Tonöversikt

Tabellerna visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta skalan.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 #9
C7#9 C   E   G   Bb   D#
D7#9 D   F#   A   C   E#
E7#9 E   G#   B   D   F##
F7#9 F   A   C   Eb   G#
G7#9 G   B   D   F   A#
A7#9 A   C#   E   G   B#
B7#9 B   D#   F#   A   C##

Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en höjd nona (#9). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 b9
C7b9 C   E   G   Bb   Db
D7b9 D   F#   A   C   Eb
E7b9 E   G#   B   D   F
F7b9 F   A   C   Eb   Gb
G7b9 G   B   D   F   Ab
A7b9 A   C#   E   G   Bb
B7b9 B   D#   F#   A   C

Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en sänkt nona (b9). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 #11
C7#11 C   E   G   Bb   F#
D7#11 D   F#   A   C   G#
E7#11 E   G#   B   D   A#
F7#11 F   A   C   Eb   B
G7#11 G   B   D   F   C#
A7#11 A   C#   E   G   D#
B7#11 B   D#   F#   A   E#

Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en höjd elva (#11). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.

  1 2 3 4 5 6 b7 8 b13
C7b13 C   E   G   Bb   Ab
D7b13 D   F#   A   C   Bb
E7b13 E   G#   B   D   C
F7b13 F   A   C   Eb   Db
G7b13 G   B   D   F   Eb
A7b13 A   C#   E   G   F
B7b13 B   D#   F#   A   G

Ackorden består av en tonika (1), en ters (3), en kvint (5), en liten septima (b7) och en sänkt 13-ton (b13). Det är vanligt att någon av tonerna utelämnas i ackordgrepp, oftast kvinten.

  1 2 b3 4 b5 6 b7
Cm7b5 C   Eb   Gb   Bb
Dm7b5 D   F   Ab   C
Em7b5 E   G   Bb   D
Fm7b5 F   Ab   B   Eb
Gm7b5 G   Bb   Db   F
Am7b5 A   C   Eb   G
Bm7b5 B   D   F   A

Ackorden består av en tonika (1), en liten ters (b3), en förminskad kvint (b5) och en sänkt sjua (b7).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr