Diverse c-ackord

Olika C-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

C-ackord
C add-ackord

Kommentar

Cmaj9 - det går också att inkludera understa strängen (X32430).
C9 - det går också att spela ackordet som X32333.
Cadd9 - innehåller samma toner som Cadd2 och dessa ackord är utbytbara med varandra i de flesta situationer.
Cadd11 - notera likheten med Csus4.

Exempel på ackordföljd

Cmaj9 - Am7 - Dm7 - G6

Se vanliga C-ackord.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr