diverse e-ackord

Olika E-ackord presenteras med diagram och fingergrepp. Första tre diagrammen visar Emaj9, Em9 och E9. De andra tre diagrammen visar Eadd9, Eadd2 och E7add6. Nyckeln för att memorera ackorden är att upptäcka likheterna sinsemellan dem.

Ackorddiagram

E 9-ackord
E add-ackord

Kommentar

E9 - det är vanligare att använda någon flyttbar variant av detta ackord, se 9-ackord.
Em9 - här finns flera möjliga fingersättningar.
Eadd2 - innehåller samma toner som Eadd9 och är därför inte helt nödvändigt att lära sig.

Exempel på ackordföljd

E - E7add6 - A7sus4

Se vanliga E-ackord.