Öppna E-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

E ackord

Diagram över olika E-ackord

Se fler E-ackord.

Kommentar

E7 - det går också bra att använda det förenklade greppet 020100.
Em - en del föredrar att använda pek- och långfinger i stället för lång- och ringfinger som på bilden.

Exempel på ackordföljd

E - Emaj7 - E7 - A - E

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta durskalan (E-F#-G#-A-B-C#-D#).

  1 2 3 4 5 6 7
E E   G#   B    
E7 E   G#   B   D
Emaj7 E   G#   B   D#
E6 E   G#   B C#  
Em E   G   B    
Em7 E   G   B   D

Vad som kan avläsas är bland annat att moll-ackorden har en liten ters (G) och att dominant- och mollackorden har en liten septima (D).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr