Diverse f-ackord

Olika F-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

F-ackord
F add-ackord

Kommentar

F9 - det finns också en annan vanlig variant av detta ackord, se 9-ackord.
Fm9 - samma som ovan kommentar.
Fadd9 - innehåller samma toner som Fadd2 och därför kan samma grepp användas för båda ackorden.
F6add9 - fingersättningen som anges är bara en av flera möjliga.

Exempel på ackordföljd

Fadd9 - Cadd2 - Am9

Se vanliga F-ackord.

Annons