Öppna f-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

F ackord

Diagram över olika F-ackord

Se fler F-ackord.

Kommentar

Flera av dessa ackord är inte att betrakta som "öppna", men eftersom det ibland saknas bra alternativ i form av öppna F-ackord visas dessa. Se nedanstående kommentarer för alternativa öppna ackord.
F - om du vill undvika barréackord kan du använda det förenklade greppet XX3211 alternativt spela ackordet Fmaj7. Du kan ytterligare förenkla greppet genom att spela det enligt XXX211 (den egentliga ackordbeteckningen är då F/A).
F7 - här kan du undvika barréackordet genom att använda ackordet X8786X.
Fm - ett förenklat grepp är XX3111. Du kan ytterligare förenkla greppet genom att spela det enligt XXX111 (den egentliga ackordbeteckningen är då Fm/Ab).

Exempel på ackordföljd

Fmaj7 - C - Fmaj7 - C - Fmaj7 - C - G - C