Öppna F-ackord

Välj grupp: C  D  E  F  G  A  B

F ackord

Diagram över olika F-ackord

Se fler F-ackord.

Kommentar

Flera av dessa ackord är inte att betrakta som "öppna", men eftersom det ibland saknas bra alternativ i form av öppna F-ackord visas dessa. Se nedanstående kommentarer för alternativa öppna ackord.
F - om du vill undvika barréackord kan du använda det förenklade greppet XX3211 alternativt spela ackordet Fmaj7. Du kan ytterligare förenkla greppet genom att spela det enligt XXX211 (den egentliga ackordbeteckningen är då F/A). En annan möjlighet för F-ackord utan barrégrepp är 1X321X ifall du kan nå runt med tummen på den låga strängen (detta grepp lämpar sig främst för fingerspel).
F7 - här kan du undvika barréackordet genom att använda ackordet X8786X.
Fm - ett förenklat grepp är XX3111. Du kan ytterligare förenkla greppet genom att spela det enligt XXX111 (den egentliga ackordbeteckningen är då Fm/Ab).

Exempel på ackordföljd

Fmaj7 - C - Fmaj7 - C - Fmaj7 - C - G - C

Tonöversikt

Tabellen visar tonerna som ingår i respektive ackord och hur de är konstruerade efter tonstegen i den relevanta durskalan (F-G-A-Bb-C-D-E).

  1 2 3 4 5 6 7
F F   A   C    
F7 F   A   C   Eb
Fmaj7 F   A   C   E
F6 F   A   C D  
Fm F   Ab   C    
Fm7 F   Ab   C   Eb

Vad som kan avläsas är bland annat att moll-ackorden har en liten ters (Ab) och att dominant- och mollackorden har en liten septima (Eb).

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr