diverse g-ackord

Olika G-ackord presenteras med diagram och fingergrepp.

Ackorddiagram

G-ackord
G add-ackord

Kommentar

Gmaj9 - det går också att använda andra fingersättningar.
Gm9 - antagligen är det enklare för dig att lägga ett finger över de tre strängarna i mitten i stället för att använda tre olika fingrar. A-strängen dämpas med pekfingret.
G9 - det går också att spela ackordet som X 10 9 10 10 10.
Gadd11 - notera likheten med Gsus.

Exempel på ackordföljd

D - Dmaj9 - Gadd2 - A

Se vanliga G-ackord.