Ciss, diss, fiss, giss och aiss

Ciss, diss, fiss, giss och aiss skrivs ofta enligt förkortningarna C#, D#, F#, G# respektive A#. Att hålla reda på är också dess, ess, gess, ass och bess som skrivs med förkortningarna Db, Eb, Gb, Ab respektive Bb. C# och Db är samma ton, likaså är D# och Eb det och så vidare. Eftersom detta inte är en teoretisk genomgång utan en ackordöversikt nöjer vi oss att konstatera att så är fallet och infogar i stället att dessa ackord oftast spelas som barréackord. Orsaken är att andra ackordgrepp i dessa fall blir rätt svåra, men vill du inte spela dem som barréackord visas här alternativ. Första översikten visar dur och längre ner visas moll.

Ackordöversikt dur

C# / Db, D# / Eb, F# / Gb ackord
G# / Ab, A# / Bb ackord

Kommentar

C# / Db - basnoten är inte C# utan F. Ackordet på bilden består av noterna F, C#, G# och F. Ett tips för att lättare nå alla positionerna i greppet är att lägga pekfingret över de tre nedersta strängarna på första bandet och sedan fylla på med övriga fingrar. Ännu lättare är att helt strunta i fjärde strängen då det går bra i teorin att bara spela på de tre understa.
G# / Ab - ett alternativ är att i stället spela med samma grepp som F# / Gb, fast två band högre upp enligt XX6544.
A# / Bb - detta ackord är det enda som i formell mening är ett öppet ackord ifall D-strängen spelas som öppen.

Exempel på ackordföljd

Fm - Eb - Db - Ab

Ackordöversikt moll

C#m / Dbm, D#m / Ebm, F#m / Gbm ackord
G#m / Abm, A#m / Bbm ackord

Kommentar

D#m / Ebm - observera att greppet "startar" på fjärde bandet och att detta gäller i flera av fallen.

Exempel på ackordföljd

Abm - Dbm - Gb - B

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr