13-ackord

13-ackordet adderar en ytterligare ton till 11-ackordet. Den extra tonen är tretton steg från grundtonen och i exemplet C13 blir det tonen A på nästa oktav. Utifrån teorin ingår hela sju toner i ett 13-ackord, vilket inte är möjligt att spela på en gitarr med sex strängar. Därför utesluts några av tonerna och de som mest framhäver ackordets karaktär medtas. Detta ackord används bland annat inom jazzmusik.

13 ackord

13 ackord

Eftersom du bara har fem fingrar att greppa ackordet med behöver du lägga ringfingret över andra och tredje strängen. De ackord du ser ovan är flyttbara, vilket innebär att om du flyttar hela greppet ett steg uppåt från C13 får du ett C#13, flyttar du det ännu ett steg får du ett D13 och så vidare. Du behöver alltså bara lära dig det grepp som visas ovan för att kunna spela samtliga 13-ackord - se bilden nedan som visar tonernas placering på gitarrens, vilken hjälper dig hitta grundtonen.
greppbräda
Det finns fler grepp som kan användas för att spela 13-ackordet, men då detta är ett ganska ovanligt ackord nöjer vi oss med att lära oss denna variant.