Frågor och svar kring ackord

Blandade fakta om att spela gitarr ges i dessa frågor och svar. Det finns även en gitarrordlista.

Hur många ackord existerar det?

Det finns tusentals ackord eftersom du kan placera dina fingrar i stort sett var som helst på greppbrädan och det kommer resultera i ett ackord – multiplicera sex strängar med antalet band och sedan möjligheten att variera positionerna med ena handens fingrar så får du ett ganska stort tal. De flesta är inte användbara och det finns heller ingen anledning – om det nu ens är möjligt – att lära sig alla ackord.

Hur många toner ingår det i ett ackord?

Det varierar faktiskt. För att kallas ett riktigt ackord ska det ingå tre toner, men det finns även ackord med fyra, fem eller ännu fler toner. Ackorden namnges ibland efter antalet toner de innehåller och kan heta treklanger, fyrklanger eller tretonsackord, fyrtonsackord och så vidare.

Hur många strängar spelas i ett ackord?

Även detta varierar. Som mest används samtliga sex och som minst tre (specialfallet är vissa powerackord där bara två strängar ingår).

Vad betyder de olika förkortningarna och tecknen?

För att det ska ta mindre plats används förkortningar och diverse tecken i stället för hela namn. Av de viktigaste förkortningarna att känna till är: m (minor eller moll på svenska), maj (major eller du på svenska), sus (suspended) och dim (diminished).

Det kan även förekomma symboler som gradtecken (dim), genomstryket gradtecken (halv dim), trekant (maj) och plustecken (aug).

Vad betyder de olika siffrorna?

Förutom bokstäver för toner, förkortningar för kategorier dyker det upp en mängd siffror. Generellt betecknar siffrorna intervallen från grundtonen (se Intervaller i ackorden). En sjua till exempel betyder att den sista tonen i ackordet är sju steg från grundtonen. Finns ingen siffra med handlar det ofta om ett ackord med endast tre toner.

Varför heter det ackord?

Ordet kommer från franskans accord, för samklang. Kan jämföras med italienska ordet accordare för stämma.

Hur är ackord uppbyggda?

Ackord är uppbyggda med tre eller fler toner. I ett ackord med tre toner består ackordet av grundton, ters och kvint. Ters och kvint anger vilken intervallen är till grundtonen.  Ters innebär att det är tre tonsteg till grundtonen och kvint innebär att det är fem tonsteg.

I ett ackord med fyra toner brukar det även ingå en septima där intervallen till grundtonen består av sju tonsteg. I ackord med fem toner, vilka är ganska ovanliga, kan det även ingå en nona som är nio tonsteg från grundtonen.

Var ska tummen placeras då man spelar ett ackord?

Det beror på. Ibland kan tummen med fördel placeras på baksidan av halsen, vilket ger hela handen en bra position. Många gånger då du slår an ackord finns det dock anledning att lägga en del av tummen över greppbrädan för att tysta en eller två strängar.

Vad är ett H-ackord?

Om du stöter på en ackordanalys eller liknande där ackorden H eller Hm uppges är dessa samma sak som B eller Bm. Förr användes H som ackordbeteckning i Sverige för vad som i många andra länder var B. Sedan länge har Sverige dock följt efter den mer internationella linjen och därför är det, med fåtalet undantag, B som man stöter på även i svenska ackordanalyser numera.

Måste man ha långa fingrar för att spela gitarr?

Nej, det måste du inte. Det kan finnas fördelar med att ha långa fingrar, men det är inget måste. Det är viktigare att ha starka fingrar, vilket du får av mycket övning. Värt att känna till är också att måtten på greppbrädens bredd och bandens längd skiftar mellan olika gitarrtyper och modeller.

Vilka är de lägsta respektive högsta strängarna på en gitarr?

De lägsta strängarna (dvs. bas med låg frekvens) är närmast taket då du håller gitarren i ett normalt spelläge. De högsta strängarna (dvs. diskant med hög frekvens) är därmed närmast golvet.

Vad är en kadens?

Ofta avslutningen av en sekvens av ackord, till exempel A - D - E - A.

Hur numreras strängarna?

Ibland kallas en sträng för den första, andra och så vidare. Vad som gäller är att den översta (den tjockaste) är en sjätte strängen och sedan går ordningen neråt mot den understa.

För fler frågor är mejladressen info@gitarrackord.nu.

Ebok omslagAckordföljder för gitarr

Ackordföljder som ger dig kunskap och tips på hur ackord kan kombineras. Tematiska indelningar baserade på bland annat dur- och molltonarter, tonartsbyten, genrer, basgångar, kvintgångar, pedaltoner, kadenser och outron. 50 ljudexempel ingår.
300 ackordföljder för gitarr