Låtverkstad

Att skriva en låt är en fri process, men inte desto mindre existerar en del ramverk kring uppståndelsen av en låt. Här kommer några tips för dig som vill komponera något eget fast saknar riktlinjer.

Ackordföljd och tonart

Att skriva en låt kan inte alltid handla om att hitta på en ny ackordföljd som aldrig tidigare spelats. De flesta låtar återanvänder ackordföljder, men det behöver inte betyda att dessa låtar upprepar. Det finns mycket som ger låten dess egenart bortom ackordföljden: rytm, teknik, låttext, frasering med mera.

En låt går alltid i en viss tonart. Olika tonarter är typiska för olika musikstilar: E och A är till exempel vanligt i rock, hårdrock och dylika stilar. D och G är ofta förekommande i den stil som brukar gå under namnet singer-songwriter.

Ibland vill man att låten ska gå i moll. En låt i exempelvis A-moll skulle kunna bestå av några eller samtliga av dessa ackord: Am, D, Em, C och G.

Längst ned på sidan hittar du en översikt för vilka ackord som tillhör respektive tonart.

Ibland byts dock tonarten en bit in i låten för att sedan i regel återgå till den ursprungliga. En vanlig modell när det gäller byta tonart i en låt är att göra det vid övergången till refrängen.

Det finns ingen regel hur du går från en viss tonart till en annan, men en del grepp fungerar bättre än andra, iaktta följande exempel:

C - F - G - C - Dm - D7 - G

Tonarten som är C går i växlingen Dm-D7 över till tonarten G. Ett ytterligare exempel:

C - Em - C - G - A7 - D

Här sker övergången från tonarten C till D i växlingen G-A7.

Tabell över tonarter och dess ackord

tonarter tabell
Det finns inget som hindrar att du till exempel byter ut G till G7 eller Am till Am7. Dock brukar grundtonen i en tonart oftast behållas i vanlig form. Vidare kan du - under vissa förutsättningar - byta ut ett vanligt dur- eller mollackord till sus-ackord, slash-ackord och så vidare. I avsnittet Vilka ackord passar ihop? hittar du exempel på ackordföljder.

Lär dig också mer om ackordsteg genom att läsa om ackord och romerska siffror.

Kompletterande lärobok: Grundteori för gitarr