Vilka ackord passar ihop?

Om man inte spelar en specifik låt utan bara improviserar med olika ackord kan det till en början vara svårt att hitta ackordföljder som låter bra. Insikt i musikteori och spelkänsla som ges i takt med erfarenhet är lösningen på detta dilemma.

Anvisningarna som följer ger dig en översikt av hur ackord kan struktureras utan att inveckla dig i några svåra teoretiska resonemang.

Ackordföljder

Det finns naturligt nog ackordföljder (sekvens av ackord) som är mer beprövade än andra. När man spelar olika ackord efter varandra märker man skillnad på hur bra de passar ihop.

Exempel på ackord med extra stark samhörighet

C - F - G
D - G - A
G - C - D
A - D - E

Grundtonerna för ackorden i dessa ackordföljder består alla av första, fjärde samt femte tonen i respektive durskala. Relationerna är alltså likadana mellan ackorden för samtliga sekvenser, detta innebär att du kan använda samma intervaller även med andra sammansättningar av ackord.

Du kan också ändra ordningen så att C - F - G blir C - G - F exempelvis. Tänk dock på att i gruppen C-F-G är C det tonala centrumet, vilket innebär att det i detta fall ofta låter bäst att börja och avsluta sekvenser med ett C-ackord.

Exempel på ackord med stark samhörighet

C - Em - Am - F - G
G - Bm - Em - C - D

I dessa exempel har dur-ackorden kontrasterats med moll-ackord vars grundtoner är tredje respektive sjätte tonen i durskalan.

Exempel på ackord med vag samhörighet

D - F
E - G
G - Bb
A - C

Dessa är grupper där det följande ackordet inte ingår i samma tonart, men som ändå går att spela tillsammans. Ackordet F dur ingår till exempel inte i tonarten D, men kan ändå följa efter ett D dur utan att det låter fel. I en längre sekvens skulle det till exempel kunna bli D - F - G - A - D.

Exempel på ytterligare ackordföljder

Am - E - F - C

Denna sekvens utgår från en A moll-skala. Det andra ackordet har ändrats från Em till E.

C - E - F - G

Ackorden C, F och G har samtliga toner som ingår i C-skalan, däremot inte E som trots detta ofta fungerar bra i sammanhanget som alternativ till Em. Du kan även pröva att ändra E till E7.

Bm7 - E7 - Amaj7

Här har så kallade "färgningar" lagts till för att ge extra karaktär till ljudet.

Am - Am/G - F

Små detaljer i övergångarna som att infoga ett Am/G mellan Am och F räcker för att skapa effekter.

Exempel på ackordföljder med barréackord

Samtliga ackordföljder ovan går så klart även att spela med barrégrepp, men här följer några sekvenser där det förklaras mer utförligt hur du använder barréackord.

Eb (A-grepp) - Bb (E-grepp) - Ab (E-grepp)

F (E-grepp) - Bb (A-grepp) - C (A-grepp) - Bb (A-grepp) - F (E-grepp)

Pröva att blanda in slag med dämpade strängar i båda sekvenserna.

Exempel på ackordföljder med powerackord

Likaså följer här några sekvenser med powerackord.

A5 - B5 - E5

B5 - E5 - F#5

E5 - F#5 - G5 - A5

F5 - A5 - D5 - C5

G5 - B5 - F5 - D5

Det är lätt att sätta ihop sekvenser med powerackord då det går att ändra från dur- eller moll- till kvintackord. Har du till exempel en ackordföljd i stil med C - F - Em - G - Am kan du göra om den till C5 - F5 - E5 - G5 - A5.

Rundgångar

Rundgångar är ackordföljder som leder tillbaka till det första ackordet. Här är några exempel med rundgångar som inkluderar fyra ackord och utgår från olika tonarter.

C - Am - Dm - G - C

G - Em - Am - D7 - G

D - Bm - Em - A - D

Kvintgångar

Kvintgångar är också ackordföljder som leder tillbaka till det första ackordet, fast där varje steg är baserat på en kvintintervall.

C - E7 - A7 - D7 - G7 - C

G - B7 - E7 - A7 - D7 - G

D - Bm - Em - A - D

"Eviga" kvintrörelser

Dominantackordsekvenser med kvintintervaller kan fortsätta egentligen hur länge som helst (och är oberoende av tonarter), eller så länge gitarrhalsen tillåter, därav "eviga". Här är en sådan.

D7 - G7 - C7 - F7 - A#7 - D#7 - G#7 - C#7 - F#7 - B7

Detta var en genomgång för att ge några exempel som du kan överföra till valfri tonart. Även bekantskap med kvintcirkeln är bra i sammanhanget.

Pedaltoner

Pedalton kallas en ton som följer med i en sekvens med ackord och ligger vanligtvis överst eller underst i tonlinjen. Här är ett exempel med G som pedalton:

G - C/G - F/G - C/G - G


Kompletterande lärobok: Gitarrkomp, ackordspel från början